Wat is ergotherapie?

   
    Ergotherapie bij kinderen is erop gericht kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun dagelijks leven. Hierbij gaat het om de handelingen tijdens het spelen, de zelfredzaamheid en school.

Het kind staat centraal in relatie tot zijn omgeving en wat hij hierin doet. Ergotherapie biedt hulp en ondersteuning bij de motorische ontwikkeling en zintuiglijke prikkelverwerking van het kind.

Dagelijkse handelingen en activiteiten die als vanzelfsprekend beschouwd worden kunnen voor sommige kinderen een groot probleem zijn.

Nadat er onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de problemen zal in overleg met de ouders en het kind een behandelplan opgezet worden. Tevens kunnen er adviezen gericht op de thuissituatie en ook op school gegeven worden.
  Sita van Rooden
kinderergotherapeut

Praktijkadres locatie Voorburg:
Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg

M: +31 (0)6 480 72 550
E: info@ergo4kids.nl
W: www.ergo4kids.nl

Opleidingen:
Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Gezondheidszorg

Registraties:
Ergotherapie Nederland (12273)
Kwaliteitsregister Paramedici (19904637190)
Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking