Verwijzing

   
    Om voor de vergoeding voor ergotherapie in aanmerking te komen is een verwijzing van een huisarts, schoolarts of andere medische specialist noodzakelijk. Ouders of andere therapeuten kunnen het kind ook op eigen initiatief aanmelden. Voor aanmelding klik hier   Sita van Rooden
kinderergotherapeut 

Praktijkadres locatie Voorburg:
Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg 

M: +31 (0)6 480 72 550
E: info@ergo4kids.nl
W: www.ergo4kids.nl

Opleidingen:
Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Gezondheidszorg

Registraties:
Ergotherapie Nederland (12273)
Kwaliteitsregister Paramedici (19904637190)
Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking