Werkwijze

   
   

Aanmelding

Er kan door ouders telefonisch of per mail contact opgenomen worden. Tijdens het telefonisch gesprek zal er geÔnformeerd worden naar de hulpvraag of de problemen van het kind. In overleg kan er vervolgens een afspraak gemaakt worden.


Onderzoek / observatie

De hulpvraag of probleem van het kind worden middels een onderzoek en/of observatie uitgebreid bekeken. Afhankelijk van de hulpvraag of probleem bestaat het onderzoek uit een thuis- of schoolobservatie, motorisch onderzoek, sensorische informatieverwerkings-onderzoek, schrijfonderzoek of een combinatie hiervan.


Behandeling / advisering

Nadat er onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de problemen wordt het schriftelijk uitgewerkt en besproken met de ouders, het kind en eventueel andere betrokken personen zoals de leerkracht en andere behandelaars. In het verslag staan adviezen die gericht zijn op de thuis- en schoolsituatie.
Het is ook mogelijk dat naar aanleiding van het onderzoek het advies is verder te behandelen.
In overleg met ouders en het kind zal er een behandelplan met behandeldoelen opgesteld worden.
Tussentijds zal de behandeling regelmatig over de voortgang van het kind en de behandeling geŽvalueerd worden.
  Sita van Rooden
kinderergotherapeut 

Praktijkadres locatie Voorburg:
Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg 

M: +31 (0)6 480 72 550
E: info@ergo4kids.nl
W: www.ergo4kids.nl

Opleidingen:
Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Gezondheidszorg

Registraties:
Ergotherapie Nederland (12273)
Kwaliteitsregister Paramedici (19904637190)
Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking